възпалени сливици
Възпалени-сливици, проблем и решение - Имунотрофина
Възпалените сливици – проблем при децата

 

Възпалени сливици като често срещан проблем при децата
– Що е то възпалени сливици?

Що е то възпалени сливици? Сливиците (тонзили) са лимфен орган, който е част от имунната система на организма. Сливиците са предимно свързани с производството на имунни клетки. В годините на израстване на всяко дете, сливиците играят важна роля, като подсигуряват първичната имунна защита срещу различни патогени, навлизащи в организма през носа и устата. Като първа защитна бариера, сливиците са в непрекъсната „бойна готовност“, защото първи се сблъскват с инфекцията навлязла в тялото.

Възпалените сливици като често срещан проблем при децата

Възпалени сливици при деца - Имунотрофина
Как да се преборим с възпалените сливици?

Възпалените сливици е често срещан проблем при децата в подрастваща възраст. Проблемът възпалени сливици се среща главно при деца, но може да засегне и възрастни. Особено проблемен е периода, в които децата на възраст между 2 и 6 години започнат да посещават детски ясли, градини и училище. Сливиците представляват струпване на лимфна тъкан, каквато има на десетки места в организма. От гледна точка на УНГ специалистите, сливиците наброяват 8 бр. (небни сливици, фарингеална сливица – т.н. трета сливица, езикова сливица, сливици в основата на евстахиевата тръба и ретрофариенгеална сливици), които са с различно разположение в устната кухина и проявяват усложнения в различна степен и етап от развитието на човека. Според друга теория може да се говори, че в организма си, човек има над 100 сливици – струпване на лимфна тъкан в различни части на тялото. Обект на нашето внимание и коментар са сливиците или още наричани лимфните образования в устната кухина, които често водя до състоянието, познато на всички като възпалени сливици.

Какво трябва да знаем за възпалените сливици???

Какво трябва да знаем за възпалените сливици? Спрямо функцията, която изпълняват в организма, сливиците често се инфектират, тъй като лесно и първи влизат в контакт с бактерии и вируси и водят до познатото състояние за всяка майка – т.н. възпалени сливици. Възпалените сливици са клиничен признак, който е резултат на възпалителен процес. В много от случите патогените присъства асимптоматично, тъй като те са в непрекъсната циркулация в околната на нас среда. Когато тялото е отслабено и неговите защитни механизми са намалени, проблемите за организма започват. Възпалените сливици принуждават тялото да произвежда антитела. За прекомерно възпалени сливици се счита състоянието, в което сливиците като орган спират да функционират нормално. Това са случаите, в които сливиците значително увеличават обема си – процес известен като хипертрофия на сливиците. Те се зачервяват, възпаляват и притока на циркулиращата през тях кръв намалява. В това си състояние може да се каже, че възпалени сливици се превръщат в неефективен орган, с което и ролята им на бариера за организма намалява – т.е. тъканта губи своята патологична функционалност. Всяко дете се е оплаквало от възпалени сливици поне веднъж в годините на неговото израстване. Само по себе си състоянието възпалени сливици при децата не е болест, а състояние на организма, в които той става по-податлив на инфекции както на горните, така и на долните дихателни пътища. Възпалени сливици се явяват първия сигнал за организма. Възпалени сливици е индикацията, спрямо която трябва да се вземат мерки срещу последвало усложнение за организма и задълбочаване на инфекцията за цялото тяло. Нелекувани възпалените сливици могат да доведат до хронифициране на проблема и чести гнойни ангини.

 Възпалени сливици и честота на проява при децата

Според честотата на проявя на състоянието възпалени сливици при децата се делят на :
Деца с <= 1 епизода на възпалени сливици за сезон

Деца 2 до 3 епизода на възпалени сливици за сезон

Деца с >4 епизода на възпалени сливици за сезон

 

Възпалените сливици като предизвикателство пред майките

Възпалени сливици, как майките се справят с проблема? Имунотрофина
Възпалените сливици – предизвикателство пред майките

Възпалените сливици са голямо предизвикателство пред майките особено през първите години, в които детето се учи на социално общуване и започва да посещава социални групи като ясли, градини и училища. Нуждата от по-задълбочен анализ и внимание са децата, които боледуват по 4-5 пъти в характерния за възпалени сливици, есенно-зимен сезон. При тези деца/пациенти най-характерното е, че се стига включването на 4-5 приема на антибиотик за този кратък период. При тях видимо имунната система има нужда от подпомагащи нейната функция вещества. Оказва се, че независимо от ситуацията и детето, имунната система е хиперактивна. Възпалените сливици в случая може само да са доказателство, че имунната система работи. За да преодолее предизвикателството (възпалени сливици), тя трябва да е по-ефективна. Имунната система непрестанно работи и се приспособява, като основна нейна задача остава да изгради нужния за организма имунитет. От изключителна важност за имунната система, и в това число детето, е да се хранят качествено и пълноценно и да си набавят нужната почивка и сън. Смята се, че с навлизане в годините на пубертета, сливиците са постигнали своята роля, в резултат на което те стават ненужен орган. Като част от лимфната тъкан, те започват да атрофират и да изчезнат като лимфоиден орган. От там нататък защитната роля на организма се поема от вече придобития имунитет. Т.е може да се каже, че периода, характерен с проявата на състоянието възпалени сливици, е период на израстване на младия организъм, с които той се научава да бъде по-устойчив спрямо заобикалящата го среда. Характерното за възпалените сливици е, че те се проявяват по-често през зимата с настъпването на ниските температури.

Методи за лечение на възпалени сливици

Методи за лечение на възпалени сливици. Винаги на първо място за лечение на възпалени сливици остават консервативните методи на лечение с медикаменти или продукти за подхранване и профилактика. Независимо от това при някой пациенти с възпалени сливици са налице индикации, в резултат, на които трябва да се подходи оперативно. Това са пациенти с възпалени сливици и съпътстваща ги сънна апнея; възпалени сливици предизвикващи обструкция на ГДП; възпалени сливици неповлияващи се от медикаментозна терапия с наличие на неприятен дъх и вкус; възпалени сливици и данни за прекаран перитонзиларен абсцес и др.
При липсата на необходимите хранителни вещества, витамини или тяхната повишена нужда, може да бъде полезно приемането на IMMINOTROFINA. Продуктът може само да подпомогне състоянието и ефективността на имунната система, но с условието че не заменя разнообразното и балансирано хранене и правилния начин на живот.

Възпалените сливици като често срещан проблем при децата

Какво трябва да знаем за възпалените сливици???

 Възпалени сливици и честота на проява при децата

Възпалените сливици като предизвикателство пред майките

Методи за лечение на възпалени сливици