Immunotrofina хъркането
Хъркане при деца - проблеми - Имунотрофина
Хъркане при деца е проблем, който е характерен за деца с чести проблеми със сливиците

Хъркането при деца е факт и често срещан проблем при децата. Оказва се, че хъркането не е „привилегия“ само за възрастните!
– Хъркане при деца – първоизточник на проблема?

Хъркане при деца е проблем, който е характерен за деца с чести проблеми със сливиците. Сливиците (тонзили) са лимфен орган, които е част от имунната система на организма. Те са изградени от лимфна тъкан и предимно се свързва с производството на антитела. В годините на израстване на всяко дете, сливиците играят важна роля, като подсигуряват първичната имунна защита срещу различни патогени, навлизащи в организма през носа и устата. Точно при уголемяване на сливиците се вижда, че те са повече на брой от видимите обикновено две сливици отстрани на гърлото (известни още като небни сливици). Позната е и т.н. трета сливица (известна като назофарингеална тонзила). Тя не е видима с просто око. Намира се непосредствено зад мекото небце и задната страна на гълтача срещу отвора на носните кухини. Нейното възпаление и оттичане, води до затруднено дишане при децата, намалена консумация на кислород и последвалото характерно нощно хъркане при деца.

Хъркане при деца – дефиниране на проблема!

Хъркане при деца бива два вида в зависимост етиологията на проблема. Хъркане при деца следствие на абнормени хипертрофирали сливици и хъркане при деца следствие на сънна апнея.
Хъркане при деца – задълбочаване на проблема!

Нощно хъркане при деца - проблем - Имунотрофина
Нощното хъркане при деца – често срещан проблем

 

Хъркане при деца – нощното хъркане при деца се свързва и с нарушения в съня, което може да е причина за намален синтез на растежния хормон (характерен със синтеза си по време на сън). Така може да се направи връзката между децата, които често боледуват с характерното за тях нощно хъркане при деца и изоставане в растежа им, обяснено с намаления синтез на растежен хормон и недостатъчната консумация на кислород поради затруднено дишане – хипоксия.

Хъркане при деца – предизвикателство пред родителя!

Хъркането при деца, в предучилищна възраст и училищна възраст се асоциира с нарушение на сънното дишане. Това е доказано, че има отрицателно въздействие върху академичните постижения на детето, отношението му към околните и поведението му. Фазата на дълбокия сън е изключително важна за развитието на детето. Затова подобни нарушения в съня, водят до непрекъсната умора и излагат децата на бъдещи проблеми. Съвета на специалистите към родителите е да обръщат по-голямо внимание на проблемите. Сред тези проблеми са нощното хъркане при деца, хиперактивност през деня, раздразнителност или невнимание и невъзможност за концентрация в клас.

Хъркане при деца – нужда от консултация със специалисти

Хъркане при деца – при налични и периодични сигнали за хъркане при деца, трябва да се планира консултация със специалисти. Хъркането при деца е и не е притеснително, когато се вземат навременни мерки. Проблема тук е комплексен, така че терапията за отстраняване на хъркане при деца, следва да е мултидисциплинарна и да включа УНГ специалист, ортодонт, бронхопневмолог, лицево-челюстен хирург, логопед, ренгенолог, и не на последно място педиатър.
– Хъркане при деца – статистически данни

Хъркане при деца - данни - Имунотрофина
Хъркането при деца – как да го премахнем

Хъркане при деца – интересни са наличните статистически данни в интернет, според които проблемът хъркане при деца засяга 10-20 % от децата. От този брой деца е установено, че от 1 до 4 % са вследствие на диагностицирана сънна апнея. Всяко пето дете със изява на хърка от време на време, а всяко десето хърка постоянно – т.е. всяка вечер.

Хъркане при деца – възможен изход от ситуацията!

Хъркане при деца – възпалените сливици е често срещан проблем при децата в подрастваща възраст. Особено проблемен е периода, в които децата на възраст между 2 и 6 години започнат да посещават детски ясли, градини и училище. Възпалените сливици са клиничен признак, който е резултат на възпалителен процес. Състоянието, в което сливиците значително увеличават обема си и спират да функционират нормално като орган е процес известен като хипертрофия на сливиците. Възпалените сливици предизвикват обструкция на ГДП и обуславят проявата на характерното за нея хъркане при деца. Именно този факт – нощно хъркане при деца притеснява родителите и е една от причините да посетят лекар. Деца, които боледуват по 4-5 пъти в характерния за възпалени сливици, есенно-зимен сезон видимо имат нужда от подпомагане на функцията на имунната система с полезни за нея вещества. От изключителна важност за имунната система, и в това число детето, е да се хранят качествено и пълноценно и да си набавят нужната почивка и сън. Винаги на първо място за лечение на възпалени сливици и хъркане при деца остават консервативните методи на лечение с медикаменти или продукти за подхранване и профилактика. При липсата на необходимите хранителни вещества, витамини или тяхната повишена нужда, може да бъде полезно приемането на IMMINOTROFINA.

Хъркане при деца – дефиниране на проблема!

Хъркане при деца – предизвикателство пред родителя!

Хъркане при деца – нужда от консултация със специалисти

Хъркане при деца – възможен изход от ситуацията!